سبد خرید 0
: :
Queue

📻 English Podcast No.5

🔍 Subject : Entrepreneurship

🎙 Host : Anastasia
🎙 Guest : Yekta

📖 Reference : The Economics of Self Employment and Enterpreneurship
✏ Written by : C. Parker

Savadestan Podcast Group

Welcome to another episode of Savadestan Ask!

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://podcast.savadestan.ir/?p=10615